Zam ve dönüşümlü sulama üreticiyi zorluyor

Ziya İPEK

Türkiye’nin önemli tarım­sal üretim merkezlerinden Adana’da, hesapta olmayan sorunlar ortaya çıktığını kay­deden Seyhan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, yüksek hava sıcaklıklarından kay­naklı bazı bölgelerde “dönü­şümlü sulama uygulanacağı” yönündeki açıklamanın çok fazla suya ihtiyacı olan mısır­da, üreticileri adeta batıraca­ğını söyledi.

Özkan, Adana’da hava sı­caklıklarının daha önce gö­rülmeyen derecelere ulaş­tığını, bu günlerde bazı böl­gelerde sulama rotasyonları uygulanacağının açıklandığı­nı anımsattı. Bu durumun ka­bul edilebilir olmadığını ak­taran Özkan, “Devlet Su İşle­ri’nden talebimiz bu durumu yeniden değerlendirerek ro­tasyon uygulamasını gelecek aydan itibaren uygulaması. Aksi taktirde doğacak sorun­ların altında sadece üretici değil, siyaset kurumları dahil tüm kurumlar kalır” dedi.

Üretici, mısırın dekarını 280 liraya sulayacak

Sulama Birlikleri tara­fından açıklanan yeni sula­ma ücretlerinde daha önceki yüzde 50 indirimli tarifelerin bu yıl uygulanmadığını kay­deden Özkan, geçen yıl mı­sır için dekara ödenen 77,50 TL’nin bu yıl 280 lira olarak açıklandığını bildirdi. Artış oranının yüzde 300’ün üze­rinde olduğunu vurgulayan Özkan, geçen yıl mısır ürünü alış fiyatına sadece yüzde 5 artış yapıldığını hatırlattı.

Sulama bedeline indirimli tarife talebi

Yüreğir Ziraat Odası Baş­kanı Mehmet Akın Doğan, ge­çen yılki indirimden kaynaklı olarak bu yılki zamla birlikte sulama bedellerinin çok fazla artış görüldüğünü, sulama be­dellerine geçen yıl uygulanan tarife üzerinden zam yapıl­masını istedi. Sulama fiyat­larında makul bir artış talep ettiklerini ifade eden Doğan, “Adana’da 5 milyon 200 bin dönüm alanın yüzde 75’inin sulanıyor. Su kaynaklarının daha verimli değerlendiril­mesi için damlama sulama sistemlerine destek verilmesi faydalı olacak’’ dedi.

Adana Çiftçiler Birliği Baş­kanı Mutlu Doğru ise 2023’de sulama bedeline yüzde 50 destek verildiğini bu yıl he­nüz destek açıklanmadığı için Adana’da su bedelinin geçen yılın yaklaşık 3 katına çıktığını vurguladı. Doğru, “Su bedeline ya destek veril­meli ya da fiyatları yüzde 50 düşürülmeli” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir